جستجو

نتایج بررسی مسمومیت شهروندان «پردیس»: شکستگی لوله‌های انتقال آب و رویت

تصویر پست

نتایج بررسی مسمومیت شهروندان «پردیس»: شکستگی لوله‌های انتقال آب و رویت
روی «ای‌کولای» به‌عنوان مدل ارگانیسم پروکاریوتی (فاقد غشای هسته) گسترده‌ترین تحقیقات انجام شده است و یک گونه مهم در حوزه‌های مهم بیوتکنولوژی و میکروب‌شناسی است که به‌عنوان ارگانیسم میزبان در اکثریت‌ کارها روی DNA نوترکیب مورد استفاده بوده است. بر اساس …
Read more on مقالات

گردهمایی اعتراضی جامعه مدنی علیه بنزین قاتل و هوای آلوده
تقاطع دانش اقلیم شناس ها، محققان محیط زیست، اقتصاد سیاسی دانان و اکولوژیست ها به ما نشان می دهد که یکی از علت های تخریب فزاینده محیط زیست توهم کالاانگارانه در مورد طبیعت و عناصر متشکله آن از جمله هوا، خاک و… است. ما به این عناصر طوری نگاه می کنیم که گویی کالا هستند، در صورتی که طبیعت کالا نیست ….. شایع شدن به معنای آن که مثل میکروب وبا که وقتی می آید هرچقدر هم دستان مان را صابون بزنیم باز هم ممکن است ما را درگیر کند. آن زمان هم بحث ما در این فیلم که سال 1374 ساخته شد، همین بود که اعتیاد در حال تبدیل شدن به مقوله …
Read more on عصر نو

دیدگاه خود را بیان کنید


طراحي شده توسط ميلاد دهقان عضو گروه رویین