جستجو

خشم معترضان برزیلی نسبت به مرگ یک مرد سیاه پوست در فروشگاه کارفور

تصویر پست

خشم معترضان برزیلی نسبت به مرگ یک مرد سیاه پوست در فروشگاه کارفور

خشم معترضان برزیلی نسبت به مرگ یک مرد سیاه پوست در فروشگاه کارفور

برچسب ها :

دیدگاه ها غیر فعال شده اند

طراحي شده توسط ميلاد دهقان عضو گروه رویین