جستجو

تغییر نظام بازنشستگی در فرانسه مردم را به کف خیابان کشید

تصویر پست

تغییر نظام بازنشستگی در فرانسه مردم را به کف خیابان کشید

تغییر نظام بازنشستگی در فرانسه مردم را به کف خیابان کشید

برچسب ها :

دیدگاه ها غیر فعال شده اند

طراحي شده توسط ميلاد دهقان عضو گروه رویین