جستجو

اهنگ خارجی پاپ جدید physical از دوا لیپا + دانلود

اهنگ خارجی پاپ جدید physical از dua lipa

 

Physical Dua Lipa

 

Common love isn’t for us

بیخیال، عشق برای ما نیست

We created something phenomenal

ما چیزی شگفت انگیزتر [از عشق] درست کردیم

Don’t you agree?

موافق نیستی؟

Don’t you agree?

موافق نیستی؟

You got me feeling diamond rich

تو حس با ارزش بودن [مثل الماس] بهم میدی

Nothing on this planet compares to it

هیچ چیزی توی این سیاره قابل مقایسه با این [حس] نیست

Don’t you agree?

موافق نیستی؟

Don’t you agree?

موافق نیستی؟

Who needs to go to sleep when I got you next to me?

کی نیاز داره بره بخوابه وقتی که من تورو کنار خودم دارم؟

All night, I’ll riot with you

تمام شب، من با تو آشوب راه میندازم

I know you got my back and you know I got you

من میدونم که تو هوامو داری و تو میدونی که من هوای تورو دارم

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)

پس بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)

Let’s get physical

بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است]

Lights out, follow the noise

چراغها خاموش، صداهارو دنبال کن

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice

عزیزم، طوری به رقصیدن ادامه بده انگار چاره دیگه ای نداری

So come on (Come on), come on (Come on), come on

پس بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)، بجنب

Let’s get physical

بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است]

Adrenaline keeps on rushing in

آدرنالین در حال هجوم بردن [تو بدنمه]

Love the simulation we’re dreaming in

عاشقِ شبیه سازی هستم که ما خوابشو میبینیم

Don’t you agree?

موافق نیستی؟

Don’t you agree?

موافق نیستی؟

I don’t wanna live another life

من نمیخوام یه زندگی دیگه داشته باشم

‘Cause this one’s pretty nice

چون همینی که دارم خیلی خوبه =)

Living it up

همین رو زندگی میکنم

Who needs to go to sleep when I got you next to me?

کی نیاز داره بره بخوابه وقتی که من تورو کنار خودم دارم؟

متن و ترجمه اهنگ physical از دوا لیپا

All night, I’ll riot with you

تمام شب، من با تو آشوب راه میندازم

I know you got my back and you know I got you

من میدونم که تو هوامو داری و تو میدونی که من هوای تورو دارم

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)

پس بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)

Let’s get physical

بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است]

Lights out, follow the noise

چراغها خاموش، صداهارو دنبال کن

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice

عزیزم، طوری به رقصیدن ادامه بده انگار چاره دیگه ای نداری

So come on (Come on), come on (Come on), come on

پس بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)، بجنب

Let’s get physical

بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است] !

Hold on just a little tighter

صبر کن، فقط یکم محکم تر [منو بچسب]

Come on, hold on, tell me if you’re ready

بجنب، صبر کن، اگه آماده ای بهم بگو

Come on (Come on, come on)

بجنب (بجنب، بجنب)

Baby, keep on dancing

عزیزم، به رقصیدن ادامه بده

Let’s get physical

بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است]

Hold on just a little tighter

صبر کن، فقط یکم محکم تر [منو بچسب]

Come on, hold on, tell me if you’re ready

بجنب، صبر کن، اگه آماده ای بهم بگو

Come on (Come on, come on)

بجنب (بجنب، بجنب)

Baby, keep on dancing

عزیزم، به رقصیدن ادامه بده

Let’s get physical

بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است]

All night, I’ll riot with you

تمام شب، من با تو آشوب راه میندازم

I know you got my back and you know I got you

من میدونم که تو هوامو داری و تو میدونی که من هوای تورو دارم

So come on, come on, come on

پس بجنب، بجنب، بجنب

Let’s get physical

بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است]

Lights out, follow the noise

چراغها خاموش، صداهارو دنبال کن

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice

عزیزم، طوری به رقصیدن ادامه بده انگار چاره دیگه ای نداری

So come on (Come on), come on (Come on), come on

پس بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)، بجنب

Let’s get physical (Physical, physical)

بیا فیزیکی باشیم (فیزیکی، فیزیکی)

Let’s get physical (Physical, physical)

بیا فیزیکی باشیم (فیزیکی، فیزیکی)

Physical (Physical, physical)

فیزیکی (فیزیکی، فیزیکی)

Let’s get physical (Physical, physical)

بیا فیزیکی باشیم (فیزیکی، فیزیکی)

Come on, phy-phy-phy-physical

بجنب، فیزیکی

اهنگ خارجی پاپ جدید physical از دوا لیپا + دانلود

برچسب ها :

دیدگاه ها غیر فعال شده اند

طراحي شده توسط ميلاد دهقان عضو گروه رویین